Tildelte bevillinger

Tildelingen af bevilling til de enkelte mikroprojekter foretages af repræsentanter fra Kulturregion Storstrøm, Kulturregion Midt- og Vestsjælland samt partnerkredsen bag kulturLINK.

Mikroprojektpuljen – runde 9, februar 2014
I forbindelse med ansøgningsfristen 3. februar 2014 har kulturLINK bevilget midler til følgende projekter:

Det eventyrlige møde mellem naboer” ved kunsthallen Rønnebæksholm, Næstved, og Buddenbrookhaus, Lübeck, som modtager en samlet bevilling på kr. 69.000 til at gennemføre forestilling med oplæsning ved Knud Romer og musik ved Thomas Agergaard, opført af ‘Messerkvartetten’. Formålet med projektet er at belyse dansk og tysk identitet i nyere tid – og dermed sætte spot på, hvem ‘vi’ er her i Femern Bælt-regionen. Projektet skal hente yderligere finansiering eksternt for at kunne gennemføres i efteråret 2014.

Havet – das Meer” ved Galleri Schlegel, Toreby L og Cornelia Scheefeld, Grömitz har modtaget i alt kr. 15.000 til gennemførelse af fælles workshops og udstillinger i sommeren 2014. Ved de kunstneriske møder vil kunstnerne inddrage såvel deres netværk som de besøgende i skabelse af nye kunstværker og udtryksformer.

Kunstbrücke” ved Kunstforeningen “Ravnen” og Kunstverein Neustadt i.H. modtog i alt kr. 35.000, men har givet afkald på bevillingen grundet nedlæggelse af kunstforeningen i Neustadt.

Mikroprojektpuljen – runde 8, september 2013
I forbindelse med ansøgningsfristen 2. september 2013 har kulturLINK bevilget midler til følgende projekter:

“Kunstprojekt Indkøbsseddel” ved kunstnerne Oluf Manske og Ann-Carolyn Zielonka, som modtager en samlet bevilling på kr. 61.658 til at udforske hverdagslivet i Femern Bælt regionen, som det kommer til udtryk via de daglige indkøb. Gennem udstillinger og dialog med kunderne i de enkelte supermarkeder vil kunstnerne få os til at tænke over det vi køber, hvad det siger om os, og hvilke forestillinger det kan vække i os, når vi ser på andres indkøb.

“At leve med kunst – kunstnerhaver, deres historie og betydning” ved Thorbjørn Lausten fra Guldborgsund og Gesche Peters fra Lübeck har modtaget en samlet bevilling på kr. 25.000 til at udforske hvordan havekultur og kunstnerisk udformede haver er en del af regionens særlige udtryk og hvordan kan havernes design forstås i en kulturhistorisk kontekst. Dette vil blive formidlet igennem en række besøg rundt i regionens forskellige kunstnerisk udformede haver og parkanlæg. De enkelte besøg vil blive annonceret offentligt, så snart den videre planlægning er faldet på plads.

“Den bevægede kuffert” ved BKF Storstrøm (Claudio Bannwart) og BAK Schleswig-Holstein (Cornelia Patz-Nahm) har modtaget en tillægsbevilling på kr. 15.000 til gennemførelse af den planlagte udstilling på Ostholsteinmuseum Eutin i foråret 2014.
De 17 kunstnere har allerede gennemført fælles workshop og udstilling i forbindelse med Sommerudstillingen på Madsnedøfortet i juli 2013.


Mikroprojektpuljen – runde 7, marts 2013
I forbindelse med ansøgningsfristen den 1. marts 2013 har kulturLINK bevilget midler til følgende projekter:

”Hr. Larsen und Frau Müller” ved Holbæk Teater og Theater Combinale, Lübeck får en samlet bevilling på kr. 40.000 til gennemførelse af fælles perfomanceteater i Holbæk, Næstved og Lübeck. Teaterstykket tager udgangspunkt i Kjeld Abells stykke fra 1935: ”Melodien, der blev væk”.

”Udvidelser” ved billedhuggerne Henrik Troelsen og Benny Forsberg Nielsen, KIT Skælskør og Thomas Helbing, Barnitz samt Winnie Schaack, Lübeck får en samlet bevilling på kr. 30.000 til gennemførelse fælles workshops og udstillinger.

”Den bevægede kuffert” ved Claudio Bannwart, BKF Storstrøm og Cornelia Patz-Nahm, BAK Schleswig-Holstein får en samlet bevilling på kr. 71.600 til gennemførelse af kunstnerworkshops og udstillinger på hhv. Madsnedøfortet og Landesmuseum Eutin.

”Kulturens Salt” ved Grethe Michaelsen, Kalundborg og Bettina Thierig, Lübeck får en samlet bevilling på kr. 54.800, under forudsætning af at offentlighedsarbejdet kan gennemføres som anført i ansøgningen.

”Kunstprojekt Einkaufszettel / indkøbsseddel” ved Olaf Manske Andersen, Hvalsø, og Ann-Carolyn Zielonka, Lübeck får en samlet bevilling på kr. 10.000 til at forberede et samarbejde med fokus på hverdagslivet i regionen, skildret ved et kunstnerisk blik på indkøbsvaner.

Mikroprojektpuljen – runde 6, oktober 2012
I forbindelse med ansøgningsfristen den 1. oktober 2012 har kulturLINK bevilget midler til følgende projekter:

Dansk-tysk ungdomsteater camp” ved Ungdomsteatret Skaberwerket, Roskilde og Theater triBühne Lübeck får en samlet bevilling på kr. 55.000 til planlægning og gennemførelse af fælles teaterworkshop for regionens unge i sommeren 2013.

Mikroprojektpuljen – runde 5, juni 2012
I forbindelse med ansøgningsfristen den 1. juni 2012 har kulturLINK bevilget midler til følgende projekter:

Brandværnsmusik” ved Lolland Brandvæsensorkester, Nakskov og Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz får en samlet bevilling på kr. 38.114 til gennemførelse af fælles koncerter med brandværnsmusik i Nakskov og Grömitz.

Fugleflugtslinjen – porten mellem syd og nord” ved Rødby-Holeby Lokalhistoriske Arkiv og Stadtarchiv Burg får en samlet bevilling på kr. 48.000 til udvikling og gennemførelse af fælles udstilling i forbindelse med 50 års jubilæet for den trafikale forbindelse over bæltet.
Samarbejet har givet afkald på bevillingen i starten af 2013.

Fehmarnbelt Suite” ved Guldborgsund Musikskole og Kreismusikschule Ostholstein (Eutin) får en samlet bevilling på kr. 37.287 til komposition af en suite, der skal opføres af det fælles guitar-orkester samt formidles bredt til regionens øvrige musikskoler.

Ungdomsteater udveksling” ved Ungdomsteatret Skaberwerket, Roskilde og Theater TriBühne Lübeck får en samlet bevilling på kr. 15.000 til planlægning og udvikling af fælles teaterworkshop for regionens unge fra efteråret 2012.

Artchange” ved Galleri Heike Arndt, Ketting og Rainer Wiedemann, BBK Lübeck får bevilget kr. 42.000 til gennemførelse af udstilling med regionens danske og tyske kunstnere. Den tidligere bevilling fra marts 2012 på kr. 42.000 bortfalder hermed.

Der er i alt bevilget kr. 180.401 fra denne ansøgningsrunde.

Mikroprojektpuljen – runde 4, marts 2012
I forbindelse med ansøgningsfristen den 1. marts 2012 har kulturLINK bevilget midler til følgende ansøgninger.

Artchange” ved Heike Arndt (Kettinge) og Bundesverband Bildende Künsler (Lübeck) får tildelt en samlet bevilling på kr. 42.000 til gennemførelse af dansk-tysk udstilling i sommeren 2012.

Historien i kunsten” ved Inger Thyssen Dam (St. Heddinge) og DigoMari (Kunstschule de Gemeinnützigen, Lübeck) får tildelt en samlet bevilling på kr. 50.000 til gennemførelse af workshops og udstillinger på Sjælland og i Lübeck 2012-13.

Bæltbilleder – en region vokser sammen” ved Maribo Fotoklub og Fotoklub Lübeck får tildelt en ekstra bevilling på kr. 24.000 til gennemførelse af dansk-tysk fotooptagelser og -udstillinger henover forår og sommer 2012. (Afsluttet november 2012.)

Femern Bælt regionens biblioteker mødes til udvikling og opbygning af kulturelt netværk” ved Vordingborg Bibliotek og Stadtbücherei Neustadt in Holstein får tildelt en samlet bevilling på kr. 17.524 til gennemførelse af gensidige besøg for i alt 10 danske og tyske biblioteker i løbet af 2012. (Afsluttet november 2012)

Atelierfællesskab” ved Hussein Tai (Stenlille) og Hildegrund Peters (Lübeck) får tildelt en samlet bevilling på kr. 15.000 til gennemførelse af gensidige atelierbesøg og udstillingsforløb i løbet af 2012.

Der er i alt bevilget kr. 148.524 ved denne fjerde runde fra Mikroprojektpuljen.

Mikroprojektpuljen – runde 3, december 2011
I forbindelse med ansøgningsfristen den 1. december 2011 har kulturLINK behandlet følgende ansøgninger. Bag udvælgelsen står repræsentanter fra Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

‘Kunstprojekt med landart og vandreudstilling langs Sjællandsruten og Munkeruten, Roskilde – Lübeck’ ved Margit Neumann Thomsen (Aum Genesis), Kr. Hyllinge og Ruth Bleakley-Thiessen, Lübeck, får tildelt en samlet bevilling på DKK 47.996.

‘Kultursamarbejde over bæltet’ ved Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk og Landwirtschaftsmuseum Prienfeldhof Lensahn e.V. får tildelt en samlet bevilling på DKK 5.514. (Afsluttet august 2012)

Mikroprojektpuljen – runde 2, oktober 2011
I forbindelse med ansøgningsfristen den 3. oktober 2011 har kulturLINK behandlet følgende ansøgninger. Bag udvælgelsen står repræsentanter fra Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

‘Artnet’ ved Kit Kjærbye, Grafisk Værksted, Næstved og Angela Siegmund, Lübeck har fået tildelt en samlet bevilling på kr. 44.750. (Afsluttet juni 2012)

‘Bæltbilleder – en region vokser sammen’ ved Maribo Fotoklub og Fotoklub Lübeck har fået tildelt en samlet bevilling på kr. 34.000. (Afsluttet november 2012)

‘Historien i kunsten’ ved Inger Thyssen Dam, Johan Johansen, Lily og Ole Tang (Stevns) samt DigoMari og Uta Bettels (Lübeck) har fået tildelt en samlet bevilling på kr. 15.000.
(Afsluttet marts 2012. Nyt projekt støttet marts 2012))

Læs mere om de enkelte aktører og deres projekter på kulturLINKs kort over kulturelle aktører (på Facebook).