Opdatering af kulturanalyse

kulturLINK har i foråret 2013 gennemført en opdatering af ‘Analysen af kulturlandskabet’ fra 2011. Analysen er blevet gennemført af det danske firma Manto A/S, som har stor erfaring med oplevelsesøkonomisk effektvurdering.

Opdateringen af analysen havde til formål at give en effektvurdering af kulturLINKs hidtidige tiltag og aktiviteter samt at belyse, hvor der endnu skulle sættes ind. Desuden skulle arbejdet give et overblik over de organisatoriske strukturer inden for kulturlivet i Femern Bælt regionen, med særlig vægt på museer, biblioteker og musikskoler.

Overordnet set kan kulturLINK siges at have opfyldt en del af projektets målsætninger på kort sigt, idet kulturLINK har været katalysator for nye netværksforhold, nye initiativer og nye kontakter samt har fremmet den interkulturelle dialog i regionen.

En række af de mere langsigtede målsætninger er endnu ikke opnået, som f.eks. at skabe en transperens og åbenhed til den kulturelle mangfoldighed i regionen, da det tager lang tid at skabe kendskab til  kulturlivet på begge sider af Femern Bælt, også blandt regionens befolkningen. Men arbejdet er sat igang, og kan løbende udbygges sådan at der på sigt opstår et grænseoverskridende kulturrum omkring Femern Bælt.

På basis af  bl.a. interviews med nogle af kulturelle aktører fra regionen er der formuleret en række strategiske og praktiske anbefalinger til den videre udvikling af kulturLINK-projektet. Disse omfatter bl.a. en øget synliggørelse af projektet i regionen, flere personlige møder og en mere direkte match-making af partnere i regionen, som er interesseret i at opstarte et grænseoverskridende samarbejde.

Her kan du læse rapporten “Evaluering af kulturLINK”
August 2013.

Her kan du danne dig et overblik over de organisatoriske strukturer i Femern Bælt regionen