Ekstraordinær ansøgningsfrist til Mikroprojektpuljen

Som annonceret på kulturLINKs afslutningskonference afholdes der nu en sidste ekstraordinær ansøgningsrunde for dansk-tyske samarbejdsprojekter med aktiviteter på begge sider af Femern Bælt.

Ansøgningsfristen er fredag den 3. oktober 2014 kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsskema og vejledning her.

God afslutning på kulturLINK

Tæt ved 100 repræsentanter fra kultur, forvaltning, politik og erhvervsliv satte hinanden stævne til kulturLINKs afslutningskonference den 28. august 2014 på Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved.

Såvel Lars Schöning, direktør fra Industri- og Handelskammeret i Lübeck som Kim C. Dawartz, Centerchef for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune udtrykte deres tilfredshed med samarbejdet i det afsluttede dansk-tyske projekt.

Med finansiel støtte til mere end 25 projekter og over 360 deltagere ved en række netværkstræf har kulturLINK opfyldt sit formål med at skabe nye kulturelle samarbejder og et nyt fælles kulturelt netværk i Femern Bælt-regionen.

Det kræver dog en fortsat fokus på såvel den sproglige som den interkulturelle indsats for at opnå en gennemgribende integration mellem danskere og tyskere i regionen og dermed en dannelsen af en egentlig ‘regional identitet’. Det var bl.a. anbefalingerne fra den afsluttende paneldebat mellem Stig Rømer Winther, Jacob Vestergaard, Gitte Wille, Heike Arndt og Mirko Schönfeldt.

Flere af partnerne bag kulturLINK er allerede igang med at udtænke nye projektideer – og vil på den vis arbejde for at fortsætte samarbejdet fra kulturLINK. Derudover vil mange af de støttede kulturaktører og projekter fortsætte deres aktiviteter i Femern Bælt-regionen.

Læs mere om afslutningskonferencen her

Netværkstræf for unge

kulturLINK inviterer til sit sidste netværkstræf, lørdag den 23. august 2014 kl. 14.00-16.00 på Birdhouse i Vordingborg.

Træffet er for kulturelt aktive unge fra regionen og har til formål at opstarte nye aktiviteter for unge i Femern Bælt-regionen inden udgangen af 2014.

Indtil videre deltager bl.a. en række unge tilknyttet “Live in der Burg” fra Jugendzentrum Burgtor i Lübeck samt unge fra ungdomshuset Birdhouse i Vordingborg.

Læs mere om netværkstræffet her

Afslutningskonference 28.8.2014

Save-the-date:

Som markering af afslutningen af EU-støtteperioden afholder kulturLINK en afslutningskonference den 28. august 2014 i Næstved kl. 11.30-17.00.

Projektets partnere vil gerne præsentere resultater og erfaringer fra kulturLINKs 4-årige virke for de inviterede gæster fra kultur, erhverv og forvaltning. Dagen afsluttes med en podium-diskussion under titlen “co-creation” med fokus på brug af kreative og kulturelle kompetencer i en fortsat udvikling af Femern Bælt-regionen. Samtidig peges frem mod nye projektmuligheder fra 2015 og frem.

kulturLINK udsender invitationer i slutningen af juli måned direkte til projektets samarbejdspartnere og støttede projekter. Derudover vil der blive mulighed for åben tilmelding (dog under hensyntagen til et begrænset antal pladser).

Tilmelding senest den 21. august 2014 pr. email til: kulturlink@naestved.dk

Læs mere om kulturLINKs afslutningskonference her

Rønnebæksholm og Buddenbrookhaus mødes gennem toner og ord

‘Det eventyrlige møde mellem naboer’ er titlen på et af kulturLINKs nye mikroprojekter, hvor kunsthallen Rønnebæksholm ved Næstved og Buddenbrookhaus i Lübeck sammen arrangerer en forestilling med oplæsning af Knud Romer og nykomponeret musik af Thomas Agergaard, spillet af ’Messerkvartetten’. Gennem toner og ord vil forestillingerne give et indblik i, hvem “vi” er, som danskere og tyskere her i Femern Bælt-regionen.

Projektet er støttet med kr. 69.000 gennem Mikroprojektpuljen og skal derudover hente ekstern finansiering før forestillingerne kan gennemføres i efteråret 2014.

Derudover har en gruppe danske og tyske kunstnere med Galleri Schlegel i front fået kr. 15.000 til projektet “Havet – das Meer”, hvor kunstnerne vil arrangere workshops og udstillinger på dansk og tysk side af Femern Bælt hen over sommeren 2014.

Læs mere om de støttede mikroprojekter her

 

 

kulturLINK vandreudstilling på gaden..

Den 13. maj 2014 åbnes kulturLINKs vandreudstilling på Kreisbibliothek Eutin, som det første stop på udstillingens rejse igennem Femern Bælt regionen. 

Udstillingen har til formål at vise resultater fra kulturLINK-projektets virke i perioden 2010-2014.

Der vil være plancher, musik og et kunstværk skabt direkte til udstillingen ved de to kunstnere Susanne Thea (DK) og Heidi Klinner-Krautwald (D). Derudover er der mulighed for at se korte interviews og videoer med repræsentanter fra de gennemførte projekter.

Læs mere om udstillingen her

Nyt kulturLINK Ambassadørprojekt

kulturLINK har med glæde udnævnt endnu et samarbejdsprojekt i Femern Bælt regionen som et ‘kulturelt ambassadørprojekt.

Vordingborg Bibliotek har som sammen med en række øvrige biblioteker i Femern Bælt-regionen en uge fyldt med dansk/tyske fortællerarrangementer i starten af marts 2014.

Det bliver de to professionelle fortællere Marianne Christensen (DK) og Gerhard Bosche (D), som skal fortælle danske og tyske eventyr sammen. Målgruppen er elever og studerende på 10. klasses niveau.

Læs mere om ambassadørprojektet her

Fin søgning til mikroprojektpuljen

Mandag den 3. februar var den sidste ansøgningsfrist til Mikroprojektpuljen tilknyttet kulturLINK-projektet  og kl. 12.00 var der indsendt i alt 4 ansøgninger.

Ansøgningerne bliver behandlet inden for den næste måneds tid og alle ansøgere får direkte besked om hel/delvis bevilling eller afslag fra Mikroprojektpuljen.

Mikroprojektpuljen finansieres i perioden 2013-2014 af Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturregion Storstrøm. Projekter støttet af Mikroprojektpuljen skal afvikles inden udgangen af 2014.

Læs mere om puljen og de hidtil støttede projekter her

Stor tilstrømning til netværkstræf

Onsdag den 22. januar 2014 holdt kulturLINK netværkstræf for alle kulturelle aktører fra Femern Bælt regionen på Scandlines overfarten Rødby-Puttgarden.

Ved tilmeldingsfristens udløb havde over 50 kunstnere og kulturaktører tilmeldt sig træffet. Dertil kom flere medlemmer af kulturLINKs Kulturbestyrelse, som holdt deres møde på færgen før selve netværkstræffet.

Læs mere om netværkstræffet her

Hav(e)kultur og kunst på indkøbssedlen

Med midler fra Mikroprojektpuljen i tilknytning til kulturLINK Femern Bælt-projektet bliver der nu sat ekstra spot på havekultur og hverdagsliv i Femern Bælt regionen med bevillinger på i alt ca. 85.000 til de to projekter “At leve med kunst” og “Kunstprojekt indkøbsseddel”.

Derudover får mikroprojektet “Den Bevægede kuffert” en tillægsbevilling på kr. 15.000 til gennemførelse af udstilling på Ostholsteinmuseum i foråret 2014.

Læs mere om de tildelte bevillinger her.