Årsrapporter

KulturLINK Femern Bælt skal hvert år aflevere en afrapportering inkl. regnskab til Interreg IVa-sekretariaet.

Afrapporteringen omhandler årets gang i projektet, herunder afholdte aktiviteter og egentligt forbrug. Hvert halve år afleverer projektet desuden en statusberetning.

Læs KulturLINKs afrapportering for 2010 her