Mikroprojektpulje

Kulturelle mikroprojekter
Der er etableret en pulje til støtte af kulturelle mikroprojekter i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt, som i perioden 2011-2012 har været finansieret af Kulturministeriet samt de to kulturregioner.

Puljen videreføres for perioden 2013-2014 ved en ekstra finansiering fra Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Grundet tilbageførte midler kan der afholdes en sidste ekstraordinær ansøgningsrunde til puljen, med frist for indsendelse af ansøgninger fredag den 3. oktober 2014.

Formålet med puljen er at støtte mindre fælles projekter med min. 1 dansk og 1 tysk partner, der har aktiviteter på begge sider af Femern Bælt, og som holder sig inden for de 6 kulturelle temafelter; Billedkunst, Scenekunst, Musik, Litteratur, Film/medier samt Kulturarv.

Alle projekter støttet af Mikroprojektpuljen skal være afviklet inden udgangen af 2014.

Ekstraordinær ansøgningsfrist 3. oktober 2014
Grundet tilbageførte midler til puljen afholdes en ekstraordinær ansøgningsrunde med frist for indsendelse af ansøgninger den 3. oktober 2014 kl. 12.00.

Alle ansøgere vil få en direkte tilbagemelding efter behandling af den indsendte ansøgning. Der kan gå op til 4 uger fra ansøgningsfrist til meddelelse om evt. bevilling. Når kulturLINK har modtaget de underskrevne anvisninger fra projektet, bliver bevillingerne offentliggjort her på hjemmesiden.

Her finder du ansøgningsskema til fristen den 3. oktober 2014

Vejledning til ansøgninger til Mikroprojektpuljen
(Opdateret april 2013)

Yderligere information
Under Downloads kan du finde vejledning samt skemaer til afrapportering af dit mikroprojekt.

Under Tildelte bevillinger kan du læse om de projekter, der tidligere har fået støtte

Besøg desuden kulturLINKs side på Facebook for at få flere informationer om partnerne bag projekter samt en beskrivelse af projekterne.