Links til andre aktører

KulturLINK Femern Bælt projektet har samarbejde med og kontakt til følgende andre aktører, der understøtter udviklingen af Femern Bælt regionen og af tværregionale kulturelle fællesskaber.

Femern Bælt regionen
Regionalmanagement Fehmarnbelt-Region (INTERREG IVA-Projekt)
Det Interreg finansierede projekt fra 2008-2011 har bl.a. ført til oprettelsen af en fælles hjemmeside om arbejdsmarkedsforhold og grænsependling samt til etableringen af den dansk-tyske Femern Bælt Komité.

Læs mere på portalen Femern Bælt Bureau

Femern Bælt Business Council (FBBC)
Fehmarn Belt Business Council, der er blevet til på initiativ af Dansk Industri og Handelskamrene i Hamburg og Lübeck, har til opgave at følge og støtte processen i forbindelse med byggeriet af den faste forbindelse over Femern Bælt for at få skabt en vækstregion fra Nordtyskland til Sydsverige.

Læs mere på FBBCs hjemmeside

Fonden Femern Bælt Development
Fonden Femern Belt Development er et udviklingsselskab, der formidler viden og information om Femern Bælt-projektet og tilknyttede aktiviteter. Fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Det daglige arbejde varetages af et sekretariat.

Læs mere på Femern Bælt Developments hjemmeside

STRING
STRING står for South Western Baltic Sea Transregional Area Implementing New Geography og er et politisk samarbejde, der siden 1999 har arbejdet for udvikling og vækst på regionalt niveau og på tværs af grænserne mellem Nordtyskland, Danmark og Sydsverige. STRING-parterne er Hamborg, Slesvig-Holsten, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne.
STRING har et fælles sekretariat med sæde i Regionshuset i Sorø. Direktør er Jacob Vestergaard.

Læs mere om STRING på Region Sjællands hjemmeside

CELF og ArTeMa
Center for Erhvervsrettet uddannelse Lolland-Falster (CELF) har i perioden 2009-2010 kørt projektet ArTeMa i samarbejde med Handwerkskammer Lübeck. ArTeMa står for ‘Art, Teaching, Management’, og er udviklet i samråd med kunstnere fra Danmark og Tyskland. Fokus har været på smede- og bagerlærlinge, der har mødtes på tværs af bæltet og arbejdet kreativt med deres håndværk.

Læs mere om CELF her

Læs mere om projektet ArTeMa her

RUC Belt Science
Under Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) på Roskilde Universitet er der i marts 2011 opstartet et 3-årigt projekt med titlen ‘Belt Science’. Projektet udføres i samarbejde med Lübecks Fachhochschule og har tre fokusområder; Sundhed, Transport/Logistik samt Interkulturel forståelse.

Læs mere om Belt Science på RUC

BeltTrade
Det dansk-tyske projekt “BeltTrade” vil styrke de små og mellemstore virksomheder (SMV) på begge sider af bæltet igennem kompetenceopbygning samt netværksdannelse på tværs af grænsen. Formålet med projektet er at udnytte de chancer for vækst, der kommer i byggeperioden af den faste forbindelse.

Læs mere om BeltTrade her

Andre tværregionale kultursamarbejder
Region Sønderjylland-Schleswig
I regi af en række Interreg-projekter har den fælles dansk-tyske region understøttet en række kulturelle mikroprojekter.

  • „Kulturbrücke-Kulturbro“ (INTERREG IIIA-Projekt)
  • KulturDialog (INTERREG IVA-Projekt)

Læs mere på http://www.region.dk/

Øresundsregionen
Øresundsregionen er i dag, hvad Femern Bælt regionen håber at være om 10 år.
De to regioner overlapper på sin vis hinanden i en fælles Østersø-region fra Stockholm i nord til Hamburg i syd, men har dog også vidt forskellige forudsætninger i form af arbejdsmarkedsforhold, sprog, økonomisk vækst, infrastruktur mv.