Analyse af kulturlandskabet

I foråret 2011 gennemførte kulturLINK en analyse af kulturlandskabet i Femern Bælt regionen.

Formålet med analysen har været at give en overordnet karakteristik af regionens kulturliv samt en nærmere analyse af de udfordringer og muligheder, som de kulturelle institutioner og aktører står overfor i forbindelse med et øget samarbejde over Femern Bælt.

Analysen består af tre dele; en opsummering af eksisterende rapporter (desk research), en sprøgeskemaundersøgelse blandt kulturinstitutioner, aktører og foreninger, og en række dydbegående interviews med udvalgte repræsentanter fra kulturliv og -forvaltning.

På baggrund af dette er der udarbejdet en SWOT-analyse af de styrker og svagheder, der findes i det kulturelle landskab – samt af de muligheder og udfordringer, som man i en videre udvikling af det kulturelle landskab i regionen skal forholde sig til.

Endelig gives en række konkrete forslag til, hvordan og hvor kulturLINK kan gøre en forskel for at underbygge den videre dannelse af netværker og en fælles regional kulturel bevidsthed hen over bæltet.

Analysen blev gennemført af ews group Lübeck, og foreligger på engelsk.

Konklusion
Det kulturelle landskab i Femern Bælt regionen består af et varieret og mangfoldigt udbud af flest mindre og mellemstore kulturelle aktører og et par enkelte kulturelle fyrtårne. Der er stort potentiale for videre interkulturelt samarbejde, især inden for de allerede stærke områder som kulturarv, musik og billedkunst. Generelt ses sproget ikke som en barriere.

Men der er dog følgende udfordringer, som skal mødes for at skabe strukturer for et fremtidigt kulturelt samarbejde i regionen:

  • der er generelt manglende kendskab til konkrete aktører samt til organisering og finansiering af kultur på ‘den anden side’ af bæltet
  • der eksisterer næsten ingen viden om de fælles kulturelle rødder
  • der er meget få direkte kontakter eller netværk over Femern Bælt i dag
  • der er mange interkulturelle forskelle, f.eks. i uddannelse – i syn på fremtiden mv.
  • der skal sikres en form for permanent kulturstøtte eller langsigtede finansieringsmuligheder for interkulturelle projekter
  • der er store geografiske afstande i regionen

kulturLINK kan medvirke til at overvinde disse forhindringer ved:

  • at understøtte de personlige møder - for at fremme interkulturel vidensdeling
  • at pleje den fortsatte kontakt og netværksdannelse – f.eks. via online kommunikationsmidler
  • at fokusere på projektbaserede tværkulturelle samarbejder – med fokus på de allerede etablerede kontakter indenfor kulturarv, billedkunst og musik – samt at understøtte aktiviteter med fokus på de fælles kulturelle rødder
  • at følge en tredelt strategi med at støtte1)  kulturelle fyrtårnsprojekter, 2) eksperimenterende former for kulturoplevelser samt 3) involverende kulturelle aktiviteter og mikroprojekter

 

 Du kan læse opsummering af analysen her

Du kan læse SWOT-analysen af det kulturelle landskab her

Her kan du læse den samlede analyse af kulturlandskabet

Her finder du bilag til analysen af kulturlandskabet