Femern Bælt regionen

Mellem metropolerne og tæt på naturen

Den dansk-tyske Femern Bælt region er en region, der vil vokse sig stærk – også uafhængigt af den faste forbindelse over bæltet. En række netværk  indenfor såvel kultur som erhverv og turisme skal sikre dette – men en første forudsætning er at skabe en grundlæggende interkulturel interesse og et fællesskab henover grænserne. Netop dette er formålet med kulturLINK Femern Bælt.

Femern Bælt regionen er placeret mellem de store metropoler Hamborg og København. På den danske side omfatter regionen øerne Lolland, Falster, Møn og Sjælland undtagen hovedstadsområdet (Region Hovedstaden). Syd for Femern Bælt omfatter regionen Kreis Ostholstein og Kreis Plön samt hansestad Lübeck. Regionen er præget af lange kyststrækninger og åben natur, som tiltrækker både indbyggere og turister.

Se kort over kulturLINK Femern Bælt regionen her

Særlige kendetegn ved regionen:

  • Høj livskvalitet
  • Centralt placeret mellem Hamborg og København
  • Kulturel mangfoldighed
  • Potentielt dansk-tysk arbejdsmarked

Kolde fakta
Region Sjælland er med sine 7273 km² nær ved 3 gange så stor, som den tyske del af området på 2689 km². På dansk side bebos regionen af 806.000 indbyggere og på tysk side af 553.530 indbyggere – begge sider oplever dog faldende indbyggertal med stadig flere ældre og færre yngre blandt befolkningen.

Turismen spiller en central rolle i regionen, især hvad angår den sydlige del af Sjælland samt i Ostholstein. Beskæftigelse og omsætning i turismeerhvervet har vist en stigning i løbet af de senere år. Derudover står handel og service for den største erhvervsandel på begge sider af bæltet.

Til de vigtigste værdier for turismen hører den lange kystlinje, naturen, de historiske seværdigheder såsom herregårde og slotte, oplevelsesparker, de hyggelige købstæder – samt den korte afstand til såvel København som Hamborg.

Læs mere

Læs mere om Femern Bælt regionens historie, geografi og kultur her

Læs kulturLINKs Analyse af kulturlandskabet i Femern Bælt regionen