kulturLINK kulturkonference

I alt ca. 115 danske og tyske deltagere diskuterede netværksmuligheder i Femern Bælt regionen på kulturLINKs kulturkonference på Eutin slot, torsdag den 6. oktober 2011.

Med planlægningen af en fast forbindelse under Femern Bælt vokser ønsket på såvel dansk som tysk side for en tættere sammenhæng mellem Danmark og Tyskland. Et centralt og identitetsskabende emne er kulturen. Hvordan den kulturelle rigdom og mangfoldighed kan udnyttes bedre er blevet diskuteret af over 100 kulturelle aktører samt repræsentanter fra erhvervsliv, politik og forvaltning på den dansk-tyske kulturkonference ‘Leve i nyt kulturrum’ på Eutin Slot.

Konferencen var arrangeret af Interreg IVA-projektet ‘kulturLINK Femern Bælt’ og som centrum for konferencen stod spørgsmål om, hvilke chancer der findes for strategiske og kulturelle samarbejder i Femern Bælt regionen. “Der er ingen vej uden om en konsekvent netværksdannelse i dette fælles kulturrum” påpegede Matthias Schulz-Kleinfeldt, administrerende direktør i Industri- og Handelskammeret i Lübeck og formand for styregruppen i kulturLINK Femern Bælt. “Behovet ligger lige for – det har de forgangne måneders arbejde i projektet allerede vist”, understreger Schulz-Kleinfeldt og understregede dermed de resultater, som er opnået i kulturLINK siden starten i september 2010.

På kulturkonferencen blev startskuddet givet til benyttelse af “kulturLINKs Netværksbørs”, der er en interaktiv platform for de kulturelle aktører, hvor de kan oprette deres profiler og udveksle projektideer samt finde partnere til fremtidige fælles projekter. Der er adgang til Netværksbørsen via kortet på forsiden af www.kulturlink.org
Netværksbørsen er placeret i en Facebook-ramme, hvilket giver gode muligheder for viral spredning af oplysninger om projekter og events. Samtidig kan interesserede borgere  holde sig orienteret om begivenheder og aktiviteter i Femern Bælt regionen.

På konferencens workshop blev der drøftet muligheder og udfordringer i forbindelse med udarbejdelse af grænseoverskridende kommunikationskoncepter samt samarbejder, der skal overvinde barrierer i form af sprog, geografiske afstande, finansieringsformer og forvaltningsstrukturer. Derudover havde de kulturelle aktører mulighed for at høre mere om de støttemuligheder, der er tilknyttet kulturLINK-projektet samt at møde hinanden for at drøfte fælles fremtidige projekter.

Hanne Pigonska, formand for Kulturregion Midt- og Vestsjælland, og medlem af styregruppen i kulturLINK understregede i sin afslutning af konferencen, at selvom de kulturelle scener på begge sider af bæltet er ens i deres mangfoldighed, så er der også væsentlige forskelle, som skal overvindes. Det kræver en politisk fokus i begge lande at understøtte den fortsatte udveksling af ideer og netværk over grænserne.

Nedenfor findes den endelige deltagerliste for konferencen, såvel som præsentationerne fra fremlægningerne i plenum og de enkelte workshops.

Her finder du deltagerliste fra kulturLINKs konference i Eutin 6.10.2011

Præsentationer fra plenum, kulturLINK konference Eutin 6.10.2011

Præsentationer fra workshops, kulturLINK konference i Eutin, 6.10.2011

Program for kulturLINKs konference i Eutin 6.10.2011

Her kan du se video fra kulturkonferencen i Eutin 6.10.2011