Aktiviteter

KulturLINK Femern Bælt projektet har til formål at skabe rammerne for en række fælles kulturelle projekter og aktiviteter i løbet af projektets 4-årige løbetid.

Afslutningskonference
kulturLINK inviterer støttede projekter og samarbejdspartnere til afslutningskonference, torsdag den 28. august 2014, kl. 11.30-17.00 på Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved.
Læs mere om konferencen her

Netværkstræf
Der arrangeres en række dansk-tyske netværkstræf i den samlede 4-årige periode, hvor repræsentanter fra kulturlivet, kunstnere, borgere og foreninger inviteres til at møde hinanden og skabe grundlaget for nye fælles projekter og aktiviteter.

Læs mere på om kommende netværkstræf her og om afholdte netværkstræf her.

ART & Business Workshop, den 21. august 2013
For at understøtte nye dansk-tyske partnerskaber mellem virksomheder og kulturelle aktører i Femern Bælt regionen afholdt INTERREG 4A-projektet kulturLINK en „ART & Business Workshop“ den 21.august i Lübeck. På den interaktive workshop blev der drøftet  muligheder og ideer for at knytte stærkere bånd mellem kulturelle aktører, erhvervsvirksomheder og turisme i Femern Bælt reigonen.

Du kan læse mere om resultatet af workshoppen her.

Kulturelle ambassadører
kulturLINK har haft til opgave at identificere og understøtte en række eksisterende identitetsskabende kulturelle begivenheder i regionen i perioden 2010-2014. I alt er der blevet udvalgt 4  kulturelle ambassadører for hhv. Musik, Litteratur, Film/medier og Kulturarv. Ambassadørprojekterne fungerer via understøttelse fra kulturLINK som ‘fyrtårnsprojekter’ og inspiration for videre samarbejder i Femern Bælt regionen.

Læs mere om de kulturelle ambassadører her.

KulturLINK kulturkonference 6. oktober 2011
kulturLINK afholdt kulturkonference den 6. oktober 2011 på Eutin Slot.

I alt deltog ca. 115 repræsentanter fra politik og erhvervsliv samt den kulturelle scene i regionen. Læs mere om de afholdte indlæg og workshops samt se deltagerliste her.