ART & Business Workshop

Hvordan kan man skabe nye samarbejder mellem erhvervsliv og kulturliv i Femern Bælt regionen? Det blev der givet svar på ved kulturLINKs “ART & Business” workshop den 21. august hos “Cloudsters” i Lübeck.

I alt ca. 30 repræsentanter fra kultur- og erhvervsliv deltog i workshoppen, hvor der dels blev vist eksempler på eksisterende samarbejder mellem professionelle kunstnere og virksomheder og dels drøftet nye ideer til samarbejder inden for området.

Ud af de mange ideer valgte deltagerne selv, at der skulle arbejdes videre med ideen ’CloudLab’, der bygger på erfaringer fra det danske ’ARTLAB’ og det tyske ’Cloudsters’ om at koble professionelle kunstnere og kreative iværksættere sammen.

ARTLAB er ledet af Dansk Musikerforbund, og tilbyder kurser til professionelle kunstnere samt kontaktformidling mellem kunstnere og virksomheder. Cloudsters i Lübeck arbejder på lignende vis med at bringe talenter fra regionen sammen i en form for væksthus. En sammenknytning af disse to kreative koncepter kan muliggøre nye former for udveksling, samarbejde og inspiration over grænserne.

Den videre realisering af projektideen skal konkretiseres i samarbejde med kulturLINK-projektet.

Se opsummering fra kulturLINKs “ART & Business” workshop her

Se video fra workshoppen her