Projektstøtte

I tilknytning til KulturLINK Femern Bælt-projektet er der mulighed for at søge om støtte til såvel mindre som større kulturelle projekter.

Kulturelle mikroprojekter
Via puljen til støtte af kulturelle mikroprojekter i tilknytning til kulturLINK Femern Bælt har kunstnere, institutioner, foreninger mv. mulighed for at søge støtte til fælles dansk-tyske projekter. Der skal mindst være én dansk og én tysk partner, og projektet skal have aktiviteter på begge sider af Femern Bælt.

Læs mere her

Projektidé-konkurrence
Formålet med projektidékonkurrencen er at identificere nye projekter, der kan medvirke til at udvikle en regional kulturel bevidsthed og fællesskabsfølelse i Femern Bælt regionen, og dermed kan medvirke som katalysator for projekt- og ideudviklingen i regionen.

Læs mere her

Du kan se en samlet oversigt over de projekter og samarbejder, som har modtaget støtte fra kulturLINK her