Ekstraordinær ansøgningsfrist til Mikroprojektpuljen

Som annonceret på kulturLINKs afslutningskonference afholdes der nu en sidste ekstraordinær ansøgningsrunde for dansk-tyske samarbejdsprojekter med aktiviteter på begge sider af Femern Bælt.

Ansøgningsfristen er fredag den 3. oktober 2014 kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsskema og vejledning her.