Monthly Archives: March 2013

God søgning til mikroprojekter

Ved udløb af ansøgningsfristen til Mikroprojektpuljen den 1. marts 2013 var der indsendt i alt 6 ansøgninger om støtte til nye dansk-tyske samarbejder med fokus på kunst og teater. Den samlede ansøgte sum beløber sig til næsten kr. 350.000. Partnerne bag Mikroprojektpuljen 2013-2014 … Continue reading

Perspektivrige møder over bæltet

kulturLINK har afholdt to netværkstræf i februar og marts for hhv. kunstnere og billedhuggere (den 6. februar i Lübeck) og aftenskoler samt oplysningsforbund (den 5. marts i Oldenburg). På begge træf var der stærkt fremmøde fra både dansk og tysk side, og … Continue reading

Opdatering af kulturanalysen godt i gang

Opdateringen af kulturLINKs ‘Analyse af Kulturlandskabet’ fra 2011 er godt i gang, og varetages af firmaet Manto A/S, som har mangeårig erfaring med effektvurdering af kulturelle aktiviteter og projekter. Som del af opdateringen af analysen skal kulturLINKs hidtidige tiltag indenfor … Continue reading