Monthly Archives: July 2012

Brandværnsmusik, Ungeteater og Guitarsuite

Det er blot nogle af de aktiviteter, der nu gennemføres i Femern Bælt-regionen med støtte fra Mikroprojektpuljen. I alt er der ved ansøgningsfristen 1. juni 2012 bevilget kr. 180.401 til 5 projekter fordelt over hele regionen. Læs mere om projekterne her

Ekstra ansøgningsfrist People-to-People projekter

Partnerne bag kulturLINK har besluttet at gennemføre en ekstra ansøgningsrunde for People-to-People projekter, hvor min. 2 danske og 2 tyske sammen udvikler og/eller planlægger fælles kulturelle aktiviteter i Femern Bælt regionen. Læs mere om ansøgningsmaterialet her

Træf om kulturelt ungearbejde

kulturLINK inviterer til netværkstræf om kulturelt ungearbejde, fredag den 14. september 2012, kl. 11.30-16.00 på Kulturfabrikken i Nykøbing F. Tilmelding senest den 5. september 2012 på e-mail: kulturlink@naestved.dk Læs mere om træffet her