Monthly Archives: June 2012

Flere mikroprojekter på vej..

Ved udløb af ansøgningsfristen til Mikroprojektpuljen den 1. juni 2012 var der indsendt i alt 7 ansøgninger om støtte til nye dansk-tyske samarbejder med fokus på kunst, kulturhistorie, teater og musik. Den samlede ansøgte sum beløber sig til næsten kr. 300.000. Partnerne bag … Continue reading