Monthly Archives: March 2012

Bøger og billeder får støtte

For fjerde gang har parterne bag Mikroprojektpuljen gennemført en ansøgningsrunde, hvor mindre kulturelle projekter kan søge om støtte til planlægning og gennemførelse af deres fælles dansk-tyske aktiviteter. Der er i alt bevilget kr. 148.542 til projekter med fokus på kunstnersamarbejde, … Continue reading

Netværkstræf om Vikingetid og middelalder

Vikingetid og middelalder er et tema, der spænder vidt, såvel historisk, geografisk som indholdsmæssigt. Alt fra formidling af hardcore fakta til afholdelse af festivaler kan trække interesserede borgere i regionen til, og skabe ny viden om kultur og identitet i Femern … Continue reading

Stor søgning til mikroprojektpuljen

Mikroprojektpuljen, der er etableret i tilknytning til kulturLINK Femern Bælt havde ved udløb af ansøgningsfristen den 1. marts 2012 modtaget i alt 7 ansøgninger med en samlet støttesum på lidt over kr. 620.000 til igangsættelse af dansk-tyske kulturelle aktiviteter i Femern Bælt … Continue reading