Monthly Archives: October 2011

Ekstra ansøgningsfrist 1. december 2011

Kulturelle mikroprojekter i Femern Bælt regionen Der er etableret en pulje til støtte af kulturelle mikroprojekter i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt. Puljen finansieres af Kulturregion Storstrøm, Kulturregion Midt- og Vestsjælland samt det danske Kulturministerium. Der er i alt kr. … Continue reading

Velbesøgt kulturkonference i Eutin

kulturLINK Femern Bælt afholdt den 6. oktober 2011 en kulturkonference på Eutin Slot, hvor over 100 danske og tyske kulturelle aktørere samt repræsentanter fra politik, erhvervsliv og forvaltning havde sat hinanden stævne for at drøfte de strategiske og praktiske muligheder … Continue reading

Analyse af kulturlandskabet

I foråret 2011 gennemførte kulturLINK en analyse af kulturlandskabet i Femern Bælt regionen. Resultaterne af analysen blev fremlagt på kulturLINKs kulturkonference i Eutin den 6. oktober 2011. Den endelige rapport foreligger på engelsk, og indeholder dels en karakteristik af det fælles kulturelle miljø i … Continue reading