Projektet kulturLINK Femern Bælt har som mål at styrke det kulturelle samarbejde i Femern Bælt regionen. Gennem fælles kulturelle aktiviteter og projekter skal en regional identitet vokse frem og mentale barrierer brydes ned

Det Interreg-støttede projekt kulturLINK Femern Bælt har haft til formål at bringe menneskene i Femern Bælt-regionen tættere sammen, og dermed at skabe et fælles kulturelt rum frem mod etableringen af en fast forbindelse i 2021.

Her på siden kan du læse om de aktiviteter og projekter, som er blevet gennemført af kulturLINK i perioden september 2010-august 2014. Via kortet nedenfor kommer du direkte til kulturLINKs netværsplatform på Facebook, hvor kulturelle aktører fra regionen fortsat har mulighed for at oprette deres profil, udveksle projektideer og finde partnere til fremtidige fælles projekter.